• Home
  • TAGteach-seminar på Stend (Norge)

TAGteach-seminar på Stend (Norge)

  • 16 Mar 2013
  • 9:00 AM
  • 17 Mar 2013
  • 4:00 PM
  • Stend Vidaregåande skule, Fanaveien 249, 5244 Fana (Bergen)
TAGteach-seminar på Stend (Norge)

Dette seminaret kan lede til TAGteach primary sertifisering, ett av fire mulige sertifiseringssteg.  
Hva er TAGteach? 

TAGteach bygger på undervisning i tre steg: 1. Definere og dele opp læringsmålet , i samarbeid med eleven. 2. Anvend en markør for å kunne gi nøyaktig tilbakemelding. 3. Forsterk det resultatet som oppnås. TAGteach bruker positiv forsterkning for å hjelpe deg å lære bort ferdigheter på en enkel og tydlig måte. Metoden gir et bekreftende og avslappet læringsmiljø hvor eleven alltid er i fokus og ferdighetene bygges opp steg for steg. Les mer om TAGteach! 
Hvem retter dette kurset seg mot?

TAGteach er en nyttig verktøy i alle mulige læringssituasjoner, uansett om eleven er golfproff eller et autistisk barn, en tiåring i matteundervisning eller en doktorand som forbereder sin avhandling, eller noen som helst annen. Læringsprinsippene forblir de samme, selv om detaljene i undervisningen selvfølgelig endres avhengig av hvem og hva det gjelder. Derfor er denne kurshelgen rettet mot alle som i en eller annen sammenheng forsøker å hjelpe noen å lære seg noe! 
Innhold 

TAGteach Primary Certification Seminar er åpent for alle interesserte og gir en grundlig gjennomgang av hvordan TAGteach brukes. I løpet av helgen kommer vi til å veksle mellom forelesninger, videosekvenser, diskusjoner og praktiske øvninger.
Lærere

Emelie Johnson Vegh og Eva Bertilsson, Europas førsta TAGteach-lærere med kompetanse og rett til å holde denne utdanningen. Emelie og Eva er utrolig engasjerte og kunnskapsrike mennesker som vil gi den en helg full av energi! Sammen har de foretaket Carpe Momentum og holder foredrag og kurs på begge sider av Atlanteren. 
Når?

16.-17.mars 2013. Lørdag kl 9-17 og søndag 9-16. 
Hvor? 

Stend Vidaregåande skule, Fanaveien 249, 5244 Fana (Bergen).
Pris 

3.000 kr som inkluderer hjernefôr og forfriskninger begge dager, samt sertifiseringen.
Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management